Kurs kierownika wycieczek i imprez szkolnych

Kursy i szkolenia z zakresu organizacji turystyki dzieci i młodzieży

szkolenia dla opiekunów i wychowawców kolonijnych

Wszystkie prowadzone przez naszą firmę kursy są organizowane za zgodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Rzeszowie.

Zgodnie § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która między innymi ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych.

Powrót do listy