Wychowawca lub organizator kolonii

Kursy i szkolenia z zakresu organizacji turystyki dzieci i młodzieży

szkolenia dla opiekunów i wychowawców kolonijnych

Wszystkie prowadzone przez naszą firmę kursy są organizowane za zgodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Rzeszowie.

Zapraszamy do udziału w kursach, które dają uczestnikowi uprawnienia wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452)

Zakres szkoleń i kursów