Aktualności

Informacje o najbliższych terminach organizowanych przez nas szkoleń i kursów.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 28.10.2021.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych, a także w innych przedsiębiorstwach. Szkolenie odbędzie się w naszej siedzibie w Krośnie ul. Łukasiewicza 110 A – budynek banku BNP Paribas w dniu 28 października 2021 r. o godz. 15.00 w sali 206 na II piętrze. Koszt szkolenie jednej osoby wynosi 50 zł. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 504 153 292. Zapraszamy

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz innych przedsiębiorstwach. Szkolenie odbędzie się w naszej siedzibie w Krośnie ul. Łukasiewicza 110 A – budynek banku BNP Paribas w dniu 30 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali 206 na II piętrze. Koszt szkolenie jednej osoby wynosi 50 zł. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 504 153 292. Zapraszamy

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w placówkach oświatowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych. Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach informuje w § 1 pkt. 9, że pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w § 2 pkt. 2, że dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do dnia 1 marca 2019 r. zapewnią przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U.2018.2140). W razie zainteresowania takim szkoleniem prosimy o kontakt.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla stanowisk administracyjno – biurowych oraz robotniczych.

Zapraszamy na otwarte okresowe  szkolenie z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych oraz robotniczych. Szkolenie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 9.00. Miejsce szkolenia: sala wykładowa I piętro nr 206. Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Szkolenie okresowe z zakresu BHP na stanowiskach robotniczych

Zapraszamy na otwarte okresowe  szkolenie z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. o godz. 10.00. Miejsce szkolenia: sala wykładowa I piętro nr 206. Zapraszamy!

Witamy na nowej stronie SED USŁUGI BHP

Serdecznie witamy na nowych stronach SED USŁUGI BHP. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą kursów, szkoleń oraz innych usług z zakresu BHP. W razie zainteresowania prosimy odwiedzić zakładkę KONTAKT i skorzystać z naszych usług.