Kurs dla kandydatów na wychowawców w placówkach
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Kursy i szkolenia z zakresu organizacji turystyki dzieci i młodzieży

szkolenia dla opiekunów i wychowawców kolonijnych

Wszystkie prowadzone przez naszą firmę kursy są organizowane za zgodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Rzeszowie.

Głównym celem kursu jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku wychowawcy w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności z przepisami dotyczącymi pracy wychowawcy oraz ze sposobami organizacji zajęć, zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy, wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy, sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku, a także sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy.

Kurs jest prowadzony zgodnie z najnowszym ramowym programem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452)

Powrót do listy