Kurs dla kandydatów na kierowników w placówkach
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Kursy i szkolenia z zakresu organizacji turystyki dzieci i młodzieży

szkolenia dla opiekunów i wychowawców kolonijnych

Wszystkie prowadzone przez naszą firmę kursy są organizowane za zgodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Rzeszowie.

Głównym celem kursu jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepisami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy placówki, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru.

Kurs jest prowadzony zgodnie z najnowszym ramowym programem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452)

Powrót do listy