Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla różnych
grup pracowniczych

Szkolenia i usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

usługi bhp krosno

Zgodnie z §2 art. 2373 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie.

Zapraszamy zatem do skorzystania z naszej oferty szkoleń oraz usług polegających na wykonywaniu zadań służby bhp wynikających z przepisów art. 23711 Kodeksu Pracy.

W myśl § 6 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - dalej r.s.b.h.p., szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dzielą się na wstępne i okresowe. Ze względu na szybki postęp techniki i technologii, pracownicy powinni stale doskonalić swoje umiejętności zawodowe, w tym umiejętności związane z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Służą temu właśnie szkolenia okresowe z zakresu bhp. Ich podstawowym celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Powrót do listy