Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia i kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

kurs pierwsza pomoc krosno

Wszystkie organizowane przez nas szkolenia i kursy prowadzone są zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Nasza placówka posiada certyfikat kompetencji personelu w zakresie pierwszej pomocy nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie.

Podstawowe 5 godzinne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem sprzętu dydaktycznego: fantomy, defibrylator, apteczka. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowanych i doświadczonych instruktorów oraz ratowników medycznych.

Powrót do listy