Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
dedykowane dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, młodzieży w gimnazjach oraz
szkołach ponadgimnazjalnych

Szkolenia i kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

kurs pierwsza pomoc krosno

Wszystkie organizowane przez nas szkolenia i kursy prowadzone są zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Nasza placówka posiada certyfikat kompetencji personelu w zakresie pierwszej pomocy nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie.

Szkolenia dla dla uczniów wymagają szczególnego programu szkolenia dostosowanego do wymogów danej grupy wiekowej oraz do umiejętności jakie realnie może posiąść uczestnik szkolenia. Z tego powodu najbogatsze merytorycznie są kursy dla liceów, techników i innych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkolenia dla nauczycieli i wykładowców. Podczas szkoleń dla dzieci szkół podstawowych i przedszkolnych szczególną uwagę poświęcamy na bezpieczeństwo dziecka oraz umiejętność wezwania pomocy z użyciem numeru 112.

Podczas szkoleń zwracamy również uwagę na bezpieczeństwo, odpowiednie zachowanie, ale kładziemy także nacisk na umiejętne wykonywanie podstawowego podtrzymywania życia, czyli resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Powrót do listy