Profesjonalne szkolenia z obsługi automatycznego
defibrylatora AED

Szkolenia i kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

kurs pierwsza pomoc krosno

Wszystkie organizowane przez nas szkolenia i kursy prowadzone są zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Nasza placówka posiada certyfikat kompetencji personelu w zakresie pierwszej pomocy nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie.

Od kilku lat automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED można spotkać w miejscach użyteczności publicznej, firmach, instytucjach, halach sportowych. Charakterystyczna zielona tabliczka z białym sercem wskazuje miejsce przechowywania gotowego do natychmiastowego użycia urządzenia.

Podczas akcji ratunkowej z wykorzystaniem AED należy wykonać kilka prostych czynności, których uczymy w trakcie szkolenia. Dzięki specjalnym treningowym defibrylatorom symulujemy różne stany pacjenta, odzwierciedlając tym samym realne sytuacje. Szkolenie jest przeznaczone dla każdego, szczególnie polecamy je osobom mającym dostęp do publicznych defibrylatorów AED.

Powrót do listy