Szkolenie za zakresu BHP dla pracodawców
i osób kierujących pracownikami

Szkolenia i usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

usługi bhp krosno

Zgodnie z §2 art. 2373 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie.

Zapraszamy zatem do skorzystania z naszej oferty szkoleń oraz usług polegających na wykonywaniu zadań służby bhp wynikających z przepisów art. 23711 Kodeksu Pracy.

Zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.s.b.h.p., pierwsze szkolenie osoba będąca pracodawcą oraz osobą kierującą pracownikami jest zobowiązana odbyć w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i powtarzane jako szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat (§ 15 ust. 1 r.s.b.h.p.).

Powrót do listy