Szkolenie wstępne z zakresu BHP

Szkolenia i usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

usługi bhp krosno

Zgodnie z §2 art. 2373 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie.

Zapraszamy zatem do skorzystania z naszej oferty szkoleń oraz usług polegających na wykonywaniu zadań służby bhp wynikających z przepisów art. 23711 Kodeksu Pracy.

W myśl § 6 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dzielą się na wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne przygotowuje pracownika do bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy oraz nabycie przezeń umiejętności bezpiecznego zachowania się w miejscu pracy.

Osoba podejmująca pracę musi dostosować i uzupełnić swoją wiedzę, a także nabyć nowe umiejętności wykonywania zadań zawodowych związanych z konkretnym stanowiskiem pracy. Również zmiana stanowiska w obrębie tego samego zakładu wymaga stosownego przeszkolenia. Tym właśnie celom służą szkolenia wstępne z zakresu bhp.

Powrót do listy