Kompleksowa obsługa firm, szkół i innych
placówek w zakresie BHP

Szkolenia i usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

usługi bhp krosno

Zgodnie z §2 art. 2373 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie.

Zapraszamy zatem do skorzystania z naszej oferty szkoleń oraz usług polegających na wykonywaniu zadań służby bhp wynikających z przepisów art. 23711 Kodeksu Pracy.

Zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy przepisy bhp nakładają na pracodawcę obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy (służby bhp), której zadaniem jest nie tylko organizowanie działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz uzyskiwanie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również kontrolowanie wykonywania zadań i doradztwo pracodawcy w zakresie bhp. Forma realizacji obowiązku wykonywania zadań służby bhp jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników, a także od kompetencji pracodawcy lub zatrudnianych przez niego pracowników.

Powrót do listy